The Kjaerboel Homepage 

Skrevet 170108

Slægten               Stoffersiden

Spil

Sebastian

Hedehusene

Sørens Side

Middelfart

The Sioux

Fotos

One.com -

Favoritter

Hjem

web. Preben Kjærbøl

 

 

 

Turen  Forsiden Se fotos

Facts fra Skibsavisen

Besætningen  Kaptajnen, Jurij Klotjkov, bød velkommen på besætningens vegne og lovede, at han ville gøre sit til, at det skulle blive et godt krydstogt. Herefter præsenterede han medlemmer af besætningen. Desuden blev vi præsenteret for cruise manager Djordje Joksimovitj og hans assistent Tamara Djokitj. Endvidere fik vi mulighed for at møde vore medrejsende og deres rejseledere. Der er svenskere, nordmænd, russere, ukrainere, israelere og amerikanere om bord.

Det russiske sprog: Russisk tilhører den østslaviske sproggruppe og tales til daglig af Ca. 200 mio. mennesker. Det russiske alfabet er opkaldt efter munken Kyrillos (800-tallet), der konstruerede det for at kunne oversætte bibelen. Dengang var alfabetet baseret på de græske bogstaver og var langt mere kompliceret end i dag. Tsar Peter den Store forenklede det, og efter revolutionen i 1917, blev yderligere nogle bogstaver skåret væk. Alfabetet indeholder i dag 33 bogstaver og ser således ud.

MARSKAL KOSHEVOY bygget i Rostock, DDR, i 1988, 5414 bruttoregistertons. Skibet har 3 hovedmotorer på hver 1000 hk og max. hastighed er 25 km. i timen. Skibet er 129 meter langt, 16 meter bredt, 13 meter højt (fra vandspejlet) og stikker 3 meter. Det forbruger 9 tons dieselolie om dagen og der kan være 240 tons i tankene. Skibet er hjemmehørende i Herson, besætningen er hovedsagelig fra Zaporozje. Besætningen er på Ca. 100 personer, og der er plads til 332 passagerer. Skibet er navngivet efter Pjotr Kirillovitj Koshevoy der blev født i 1904 nær Dnjepropetrovsk i Ukraine og døde i 1976. Han deltog i 2. Verdenskrig og fik tildelt adskillige medaljer og ordener under krigen, herunder fik han 2 gange tildelt ordenen “Sovjetunionens Helt”, hvad der var Sovjetunionens højeste udmærkelse. I 1968 blev han forfremmet til Marskal.

Floden Dnjepr, som vi dag sejler ind på, udspringer i Valdaj-højene, 400 km nordvest for Moskva (og samme sted som Volga), og udmunder i Sortehavet i deltaet syd for Herson. Dnjepr er 2,285 km lang, hvoraf 2.075 km er sejlbar. Floden er tilfrossen 3-4 måneder om året. “Du har ikke set Ukraine. hvis du ikke har sejlet på Dnjepr siger ukrainerne. Dnjepr er meget mere end blot færdselsvejen for landet, det er nationens historie, udødeliggjort i legender og sange. Faktisk kan Dnjepr kaldes den øst-slaviske kulturs vugge, idet del var på Dnjeprs bredder at den allerældste øst­slaviske stat Kiev-Rus opstod.

Sortehavet er et indhav mellem Østeuropa og Lille-asien og er omgivet af Bulgarien. Rumænien, Ukraine, Rusland, Georgien og Tyrkiet. Sortehavet er 465.000 km2 stort, optil 2245 m dybt, 1154 km. langt og 610 Ian. på sit bredeste punkt. Hele Sortehavets kystlinie er 4090 lun. og deraf ligger 3015 km. i det tidligere Sovjetunionen. Sortehavet er forbundet med Middelhavet gennem Bosporus-strædet, med det Azovske hav gennem Kjertj-strædet og med det Kaspiske hav og Østersøen gennem Volga-Don kanalsystemet. De store floder, der løber ud Sortehavet er Donau, på grænsen mellem Rumænien og Ukraine. Dnepr, Dnjestr og sydlige Bug i Ukraine og Rioni, Kura og Khizilirmak i Tyrkiet. Sortehavets vigtigste havnebyer er Odessa og Sevastopol.

Det Russiske sprog. Russisk tilhører den østslaviske sproggruppe og tales til daglig af Ca. 200 mio. mennesker. Det russiske alfabet er opkaldt efter munken Kyrillos (800-tallet), der konstruerede det for at kunne oversætte bibelen. Dengang var alfabetet baseret på de græske bogstaver og var langt mere kompliceret end i dag. Tsar Peter den Store forenklede det, og efter revolutionen i 1917, blev yderligere nogle bogstaver skåret væk. Alfabetet indeholder i dag 33 bogstaver

Flaget. Det ukrainske flag er blåt og gult i to vand­rette felter. Det blå felt symboliserer himlen og Dnjepr. det gule hvedemarkerne, Flaget stammer fra tiden efter 1848, men har været afløst af forskellige sovjet-ukrainske flag. Fra slutningen af januar 1992 blev det blå-gule flag atter officielt for Ukraine. 

Fugle. En sejltur på Dnjepr og Sortehavets mørkeblå bølger byder også på spændende fugle og smukke naturscenerier - imponerende havørne, flokke af smukke, snehvide hejrer, vandrefalk. aftenfalk, lærkefalk, slagfalk, våger, kærhøge og kæmpestore gåsegribbe med et vingefang på næsten tre meter, kejserørne, slagfalk, samt mange forskellige måger og terner. Der findes ingen tilgængelig opgørelse over hvor mange forskellige fulglearter, der totalt er registreret i Ukraine. (I Danmark er der set ca. 440 forskellige fuglearter. Ukraine er knapt så artsrig. Sort glente formodes at være talrig fra april til august over Dnjepr’s fiskerige vande. Med døde fisk som denne ådsel ædende fugls speciale formodes Dnjepr al være et ideelt levested for sort glente, selv om fuglen også må formodes at være truet af en lang række af de menneskeskabte miljøproblemer som plager Dnjepr. 

Ukraines Sjæl Den danske Ukraine-kyndige klassiske filolog Thor Lange (1851-1915), der sammen med sin russiske kone havde et stort gods udenfor Kiev og tilbragte megen tid i Ukraine, har meget rammende udtrykt hvad han mener den ukrainske folkesjæl rummer. Underlige Ukraine med dets tvedelte natur af sol glitrende smil og rugende Tungsinds­skygger. Spillerum til overstadigt jag og lænker af lammende Fortrykthedsfølelse. Folk og Land er gået op i hinanden og blevet et Væsen med samme Hjerte, men det Hjerte er ligesom kløvet i to, søndret mellem den ømmeste  Hengivenhedsfølelse for sit eget og Følelsen af aldrig rigtig at være hjemme. Vanskeligt at udtrykke den Dobbelthed i Ord, men jeg mærker dens Fangarme; den griber og suger til sig.” Thor Lange, 1899

Myg Mange steder sejler vi gennem en del stillestående vand og der vil derfor ofte være mange myg. Af den grund anbefaler vi, at vinduer holdes lukket, særlig efter mørkets frembrud. Myggene er grønlige og stikker ikke. 

Togtets længde. Når vi ankommer til Kiev vil vi have tilbage­lagt næsten 2000 km til søs:

Odessa - Sevastopol - 450 km. Sevastopol Jalta 130 km. - Jalta - Herson 556 km. - Herson - Zaporozje - 271 km.

Zaporozje - Krementjug - 247 km. - Krementjug - Kaniev 178 km. - Kaniev - Kiev 136 km

I alt Odessa - Kiev               1968 km.

Ukraines jord. Ukraine er velsignet med noget nær den bedste landbrugsjord i Europa. Hele det centrale og sydlige Ukraine befinder sig i det såkaldte sort­jordsbælte med særlig frugtbarjord. Fra midten af forrige århundrede og frem til revolutionen i 1917 var Ukraine hele Europas kornkammer og stod for Ca. halvdelen af zarrigets eksportind­tægter, Efter revolutionen tvangskollektivisere­de sovjetmagten alt landbrug I Ukraine gik denne proces særligt hårdt for sig, de bonde-standen bestod af forholdsvis velhavende selv­ejerbønder de såkaldte kulakker. Ofte var det dog op til de lokale partikomiteer at definere kulak-begrebet, hvad der viste sig fatalt f.eks. for ejere af blot en enkelt ko. Kulakkerne skulle udryddes som klasse lød det, og det blev de. Moderne historikere taler om, at Stalin i 1932-33 kunstigt skabte hungersnød og gennemførte kollektiviseringen i Ukraine særligt hårdhændet for at knække den ukrainske nationalisme Et faktum et det i hvert fald at millioner af bønder i Ukraine og det sydlige Rusland døde af sult eller blev dræbt af den røde hær i denne periode. I årtierne efter revolutionen var Ukraine hele Sovjetunionens spisekammer, På bare 15 % af unionens areal dyrkedes her op mod 30 % af afgrøderne, På trods al dette var Sovjetunionen igennem hele sin eksistens nødsaget til at importere fødevarer.

 Indkomst og priser i Ukraine:I fortsættelse af foredraget kan vi oplyse, at det er ikke muligt at lave et sikkert overblik over økonomien, dels fordi der er en udbredt grå økonomi, der ikke optræder i skattevæsenets indkomst statistikker dels fordi det er svært at vurdere hvordan man skal indregne en løn, som principielt er indkomst, men reelt ikke er blevet udbetalt, I grove træk kan man sige, at nogle få procent af befolkningen er rige. Så er der en stor gruppe der på den ene eller anden made lige formår at strække den lave indkomst til at man kan overleve. Dertil kommer den gruppe af meget fattige, der bogstaveligt lever på et eksistens-minimum. En gennemsnitsløn i Ukraine ligger på ca. 800-1.000 Hryvna om måneden. Lokalt producerede varer koster en del mindre end hos os, mens importerede føde­varer, husholdningsapparater m.v. er tæt på danske priser. Det er meget svært for fattige at få råd til andet end de mest basale ting. De lever fortrinsvis afbrød, kartofler og suppe. At drikke en kop kaffe er luksus.

 Drikkepenge: Som det fremgår af vores program, har 65-ferie valgt at inkludere et beløb til drikkepenge rejsens pris. Disse vil blive overbragt kaptajnen i forbindelse med gallamiddagen i aften. Skulle De selv ønske at påskønne enkelte besætnings medlemmers indsats individuelt, eller blot have nogle hryvna tilovers inden afrejse, står det Dem frit for selv at “afregne” med den pågældende, men vi understreger, at det er ganske frivilligt. 

Valuta i Kievs lufthavn. Det kan lade sig gøre at betale med hryvna i lufthavnen, men det kan betale sig at gøre alle sine indkøb inden lufthavnen, da vi ikke kan garantere Dem mulighed for indkøb i lufthavnen. Desuden er priserne ikke altid er konkurrencedygtige i forhold til priserne i byens forretninger.

top