Skrevet 141206

Slægten            Stoffersiden

Spil

Sebastian

Hedehusene

Sørens Side

Middelfart

The Sioux

Fotos

One.com -host

Favoritter

Hjem

web. Preben Kjærbøl

 

 

 

Middelfart Skibs -  og Bådebyggeri.

Havnegade 98, 5500 Middelfart tlf. 64410495 mobil 27158440

Nyheder

Til kunder og træskibsvenner.

Dette nyhedsbrev udsendes til alle vore kunder træskibsvenner, med formål at orientere om ændringer i driften af Middelfart Skibs & Bådebyggeri pr. 1. okt 2001. Forretningen har indtil denne dato været bortforpagtet, men Lillebæltværftets bestyrelse har vedtaget indtil videre selv at forestå driften af forretningen. 

Lillebæltværftet har taget nye beddingsvogne i 2002, således at servicen overfor vore kunder er blevet væsentlig forbedret.  Middelfart Skibs & Bådebyggeri kan således anbefale sig  med udførelse af alle former for:

  •  Reparation, restaurering og nybygning af træfartøjer.
  •  Optagning af fartøjer indtil 100 tons på nyrenoveret bedding.

  • Udførelse af  apteringsarbejde, lægning af dæk, dørk og fugearbejde m.m.

  • Nybygning og vedligeholdelse af smakkejoller og fiskejoller.

  • Forhandling af HEMPELS produkter til træskibe.

  • Samarbejde med skibssmed, skibselektriker og glasfiber.

  • Havnereparationer, ramning af pæle til broer og havne.

  • Bistå med rådgivning og arbejde for selvbyggere på bedding eller i værftshal.

  • Kontakt os og få et godt tilbud.

Prisliste pr. 18. marts 2004. bådebyggerarbejde, timeløn 285,- kr.

Bedding:

Op og nedtagning:  0-10 tons kr. 1.200

 10-20 tons kr. 1.800

 20-30 tons kr. 2.400

           30-40 tons kr. 3.600

            40-50 tons kr. 4.200

            60-100 tons kr. 5.200

Beddingsafgift pr. dag til dækning af miljøafgift kr. 90

Elforbrug efter måler. 2.50 kr. pr/kwh

Alle priser excl. moms.

E-mail til værftet

Se forsiden