The Kjaerboel  Homepage 

Skrevet 0910107

Slægten               Stoffersiden

Spil

Sebastian

Hedehusene

Sørens Side

Middelfart

The Sioux

Fotos

One.com -

Favoritter

Hjem

web. Preben Kjærbøl

 

 

 

Skibsbyggeri ved Middelfart.

Takket være en svensk skibskaptajn, der interesserer sig for de gamle sejlskibe, har jeg fået beretningen om det 

største skib der nogensinde er bygget  i Middelfart. Der er et gammelt ord der siger det betyder uheld at døbe et skib om, 

det kom til at gælde for dette skib. Yderligere har Bibliotekar Knud Madsen skrevet en glimrende artikel om Solstrålen 

publiceret i Årbog for Lokal- og Kulturhistorie på Nordvestfyn: Vends 1993.  

Kilden til nedenstående oplysninger stammer fra Kaptajn Hagneus Goteborg 

OHZI    ELNA

MIDDELFARTS STØRSTE SKONNERT

  FRA BYGNING TIL FORLIS

Bureau Veritas Register 1922 & Danmarks Skibsliste 1923: Signalbokstaver: NBFG

Klasse: Bureau Veritas + 16-15 3/3 G 1.1., ”leveranssurvey”: 10-1919

Ton dw: 480 ton Lastluger: 1.31 x 1.18, 3.37 & 3.32 x 2.20 m

Bygget: 1919 i Middelfart av Hansen & Nielsen Motor: 120 hk Alpha  (glødehoved)motor,

 4 cyl, 4-takts, 360 v/m, 240 x 410 mm,

fabrikant: A/S Frederikshavns Jernstøberi & Maskinfabrik (Brødr. Houmøller), Frederikshavn, ny 1919 

NV 1956:

Rigg: 3mSkKlass: BV Tonnage: 338 brutto – 249 netto Dim: 43.23/36.11 – 9.30 – 4.05 m

Ton dw: 450 ton på 15´0” – 4.57 m Stds: 165 Lastluger: 14.1´ - 10.8´ x 7.1´

Byggd: 1919 i Middelfart av Hansen & Nielsen av eg och bøg.

Motor: 180 hk Tuxham diesel, 5 cyl, 4-t, 195 x 260 mm, ny & indsat 1947

Rederi: Partrederiet Elna, Birger Asén (Hugo Boström, Helsingfors), Sibbo, FI Estland zur See 1918-1940:

Signalbokstaver: HCNQ Rigg: 3mSk Tonnage: 312 brutto – 248 netto

Dim: 38.17 – 9.10 – 4.02 m Motor: 120 hk Alpha tk, 4 cyl, 4-t. 

1919             SOLSTRAALEN          Talatta Rederi A/S ( M A Olesen), Århus, DK

1921             ALBERT MOU             Rederi A/S Albert Mou (A E Sørensen), Svendborg, DK

1925             CHR  SCHIERLOH      J F Strenge & Sohn, Brake, DE

1927             STELLA                        Ludwig Ambrosen, Praha (Prag), CZ

1927             STELLA                        G Wenzel, Praha (Prag), CZ

1928             MARS                            A Lambot, Tallinn, EE

1929             MARS                            Stefan Darany, Budapest, HU

1932             MARS                            R Kilu, Tallinn, EE

1933             OMAR                            P F Eckles, Hull, GB

1933-11-22      arresteret af Finska Sjöbevakningen efter at være blevet opbragt af søbevogtningens fartøj VMV-2

 under spritsmugling i Østersøen. Overført til Finsk Flåde og omdøbt til LA-1. 

Flydende søbevogtningsstation frem til 1935-01-10.

1936-05-26      solgt på auktion til Arvo Yrjänen, Rauma/Raumo til et rederi under opbygning.

1936-07-24      registreret på Laiva OY Elna (Kustaa Yrjänen, korr.redare Yrjänen & Kumpp OY), Rauma, FI. 

Nytt namn: ELNA. Ny motor installeret i Uusikaupunki/Nystad: 120 hk Bolinder tk

(glödehoved)motor, 2 cyl, 2-takts.

 Reg.tonnage: 329 ton brutto – 234 ton netto – 450 ton dw, dim: 43.23/36.11 x 9.30 x 5.03(4.05)

 m. Register-nummer & ort: 517

Rauma (1936-07-25  -  1955-02-05)

1937                            ommätt: 339 ton brutto – 250 ton netto – 450 ton dw

1946/1947     omrigget til 3-mastskonert. Ny motor installerad: 180 hk Tuxham diesel, 5 cyl,    

                      4-takts, 195 x 260 mm, ny 1947

1954-03-24      solgt til Birger Asén & Hugo Boström, Helsinki/Helsingfors, FI, for et selskab under opbygning.

 Register-nummer & ort:  1159 Helsinki (1955-02-10 - 1959-05-14)

1955  ommätt 338 ton brutto – 249 ton netto – 450 ton dw

1956                            overført til fiskeregistret – SUOMI 88 (1957-04-15  -  1960-01-09)

1957-04-18      solgt til Birgitta Jensen & Bror Erik Östman, Sipoo/Sibbo, FI.

1958-01-13      solgt til Aukusti Varakas, Helsinki, FI.

1959-04-02      solgt til Paul Lindqvist, Erik Gustavsson, Runar Gustafsson & Bo Johansson,

Porvoo mlk/Borgå landskommun med ¼-del til hver. Register-nummer & by:

492 Porvoo (1959-05-16   -   1963-04-02). Omrigget til galease.

1959/1960     motor udtaget och inmonterad i m/segl Svanborg

1960                            solgt til John Sundberg (Sipoo/Sibbo, Finland), Beirut, LB.

1960              bugseret til Köpenhavn med trælast av m/segl Majborg. Hovedmotor (Polar

                      diesel) installeret i Köpenhavn.

1960              Efteråret), på rejse Finland-Danmark med trælast kollideret med tysk                

                      fartøj ved Möja i Stockholms skärgård og fik styrbords side svært skadet.

1960-11-15   Beskadiget ved en brand i Kariluoto udenfor Träskby, Sibbo medens fartøjet lå for

anker. Hun var  anløbet 1960-11-04 for reparation. Som ejere opgives  Einar

Schmidt och John Sundberg, men fartøjets  hjemsted var Beirut, LB. En man omkom i branden. 

Motorn bärgades och installerades i m/segl Majborg, medan skrovet bogserades till Rökulla strand

 vid Bergarholmen 

och så småningom förstördes av stormar. Under 1980-talet höggs hon upp till vattenlinjen av John Sundberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Ur Holm-Petersen, F og Lund, Kaj  ET SVENDBORG REDERI  - Konsul A E Sörensens 

Rederivirksomhed 1918-1958:

 

ALBERT MOU   1921-1925 

Den tremastede Slet-skonnert ”Albert Mou” på 314 Tons Brutto var bygget 1917-1919 af A/S Middelfart Skibsværft

 (Olesen & Jensen) til Rederiaktieselskabet Talatta i Aarhus og hed oprindeligt ”Solstrålen”. Den var klipperbygget og var tømret af eg og bøg. 

Fra ny var den forsynet med hjælpemotor. I juli 1921 blev skonnerten købt til Svendborg af det nystiftede 

Rederiaktieselskabet Albert Mou med A E Sørensen som korresponderende Reder. Rederens svigerfar, 

Skibsfører S P Andersen, Thurø, var aktionær og førte skibet, som blev døbt ”Albert Mou” efter den største aktionær, 

Slagtermester Albert Mou, Charlottenlund.” Albert Mou” blev beskæftiget i den almindelige nord - og østersøfart, 

men forblev kun 2½ år i rederiets tjeneste. Den forliste 18. Januar 1924 ved Cuxhaven. Under tåge blev den 

sejlet ned af s/s ”Hetton” af Newcastle. Skonnerten fik hele agterskibet revet op. Den flød dog på ladningen og blev slæbt i havn af en bjærgningsdamper. Senere blev den kondemneret i Hamborg. En tysk køber overtog havaristen, der blev repareret

og atter sat i fart, og den kom nu at føre en ret omtumlet tilværelse. Det vides for eksempel, at den i april 1928 hed ”Stella” 

og sejlede under tjekkisk flag, efter sigende som smuglerfartøj. I oktober samme år kom den under estisk flag 

og omdøbtes til ”Mars”. Derefter skiftede den atter Flag nogle Gange, blandt andet til tyrkisk, ungarsk og engelsk.

I 1932 sejlede den som ”Omar” af Hull, formentlig stadig i Smuglerfart, som dog i oktober 1933 endte med Beslaglæggelse. 

Fra 1936 kom skonnerten i normal fragtfart under finsk flag som ”Elna” af Raumo, og efter den tid syntes det at være

 slut med den omflakkende tilværelse. I hvert Fald bar den samme navn og flag endnu i 1942.

Fotos af Alpha motoren - Elna i 1950 og Elna i 1972 (Det er Solstrålen til venstre, og Majborg til højre som ligger oplagt

Fotos fra Klubb Maritims samling i Gøteborg